Aktualności

Aktualności

Zarząd  Klubu Młodego Nauczyciela

26 sierpnia 2015 r. odbył się Zarząd Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela. Na Zarządzie zostały omówione następujące kwestie:

Powyższe sprawy zostaną omówione na zebraniu Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela w Jędrzejowie 02 września 2015r.


VI Turniej Strzelecki o Puchar  PrezesaOkręgu Świętokrzyskiego ZNP

28 września 2012 roku w Staszowie odbył się międzywojewódzki Turniej Strzelecki Pracowników Oświaty o Puchar Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. Organizatorami turnieju był Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP w Staszowie. Dużego wsparcia organizacyjnego udzielił Zespół Szkół Ogólnokształcących w Staszowie. Zawody przeprowadzono w nowoczesnych pomieszczeniach strzelnicy sportowej w tej placówce.

Wyniki VI Turnieju Strzeleckiego o Puchar Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego ZNP:

Broń kulowa KBKS-drużynowo:

1.Ognisko ZNP Nr 1 w Opatowie –  265 pkt
2.Oddział ZNP w Ostrowcu Świętokrzyskim – 235 pkt
3.Oddział ZNP w Staszowie – 235 pkt
4.Oddział ZNP w Rytwianach  –  225 pkt
5.Oddział ZNP w Opatowie – 204 pkt

Broń pneumatyczna- drużynowo:

1.Oddział ZNP w Ostrowcu Świętokrzyskim – 289 pkt
2.Oddział ZNP w Rytwianach – 263 pkt
3.Ognisko ZNP Nr 2 w Opatowie  – 259 pkt
4.Oddział ZNP w Opatowie – 252 pkt
5.Ognisko ZNP Nr 1 w Opatowie  – 250 pkt

Finał argentyński- indywidualnie:

1.Bełczowski Jacek
2.Kwiatkowski Tomasz
3.Sitarski Michał
4.Krawczyk Maciej
5.Szczepaniak Paweł
 
Puchar prezesów-kobiety:
 
1.Kołtunowicz Wanda
2.Socha Krystyna
3.Sosin Dorota
4.Witek Małgorzata
5.Osińska Lidia

Puchar prezesów- mężczyźni:

1.Brzeski Zbigniew
2.Więckowski Jacek
3.Błasiński Zbigniew
4.Drózd Edward

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii

VI Świętokrzyski  Rajd Młodego Nauczyciela

 

22  września2012 r. odbył się VI Świętokrzyski Rajd Młodego Nauczyciela pod nazwą

„Ze scyzorykiem w…chaszczach”. Rajd został zorganizowany przez Zarząd Oddziału  ZNP
w Staszowie, Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela w Staszowie oraz przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Świętokrzyski Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela.

Celem imprezy było poznanie walorów krajoznawczych Gór Świętokrzyskich, propagowanie form czynnego wypoczynku, a przede wszystkim integracja społeczności nauczycielskiej. Tegoroczny rajd odbył się na trasie:Wiącka Muzeum Siekier Góra Barbara rezerwat leśny Kamień Michowski z jaskinią ponurego źródło Burzący Stok Wzdów Rządowy (barokowy kościół) Wiącka (ok. 10 km)

Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem  wśród nauczycieli naszego województwa i wzięło w nim udział 34 nauczycieli. Nawet deszczowa pogoda nie popsuła humoru uczestników.

Opiekę przewodnika sprawowała Kol. Aneta Lech z Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela w Kielcach.
Rajd zakończył się spotkaniem integracyjnym w Gospodarstwie Agroturystycznym we Wsi Wiącka, gdzie odbyło się pieczenie kiełbasek i chleba,każdy uczestnik mógł się posilić pysznym bigosem i sałatkami przygotowanymi przez gospodarza, a  rozmowom i żartom towarzyszyły wspomnienia z poprzednich edycji tej imprezy.

Na ognisku pojawiła się również kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, która wręczyła każdej z drużyn puchar za udział w rajdzie. Zaprosiła również do udziału w przyszłorocznym rajdzie.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii

Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli

15 września 2012 roku w Piasku k/Janowa odbył się VII  Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego ZNP z Okręgowego KMN, Oddziałów ZNP w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Staszowie i Włoszczowej oraz  Kol. Wanda Kołtunowicz  Prezes Okręgu. Spotkanie odbywało się pod hasłem : „Młodzi nauczyciele w obronie Karty Nauczyciela”. Efektem wymiany poglądów  i dyskusji na ten temat było wystosowanie przez uczestników przesłania o następującej treści:

PRZESŁANIE

VII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU MŁODYCH NAUCZYCIELI

„Młodzi nauczyciele w obronie Karty Nauczyciela”

Piasek k/Janowa 15 września 2012 r.

W poczuciu odpowiedzialności za kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, a także kierując się troską o godności prestiż zawodu nauczyciela, my młodzi pedagodzy uczestniczący w VIII Ogólnopolskim Zlocie Młodych Nauczycieli, pragniemy włączyć się w dyskusję dotyczącą Karty Nauczyciela oraz aktywnie uczestniczyć w jej obronie.
Jest to bardzo ważne, gdyż ustawa ta określa powinności i obowiązki nauczyciela, wspiera profesjonalizację zawodu oraz odpowiada za ład w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Dzięki niej,szkoła nie jest firmą nastawioną na zysk, lecz instytucją spełniającą ważną misję społeczną.
Nie zgadzamy się na likwidację Karty, na brak nadzoru państwa nad publiczną edukacją. Nie zgadzamy się również na obniżanie prestiżu zawodu nauczyciela.
Karta jest jedynym gwarantem utrzymania naszych praw w zakresie nawiązywania, zmian i
rozwiązywania stosunku pracy, awansu zawodowego, warunków pracy i wynagradzania.
Musimy pokazać społeczeństwu, że Karta Nauczyciela uwzględnia doniosłą rolę oświaty
i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, daje wyraz szczególnej rangi społecznej zawodu nauczyciela, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

Stańmy wszyscy solidarnie w jej obronie !

Szkolenie Młodych Nauczycieli ZNP w Ustroniu-Jaszowcu

W dniach 31.08.- 02.09.2012 r. w DW „Nauczyciel” w Ustroniu – Jaszowcu odbyło się szkolenie członków Oddziałowych Klubów Młodego Nauczyciela ZNP. Było ono realizacją wniosku jaki postawiono na II  Roboczym Spotkaniu Sekretariatów Okręgów ZNP, którego celem była „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY OKRĘGAMI ZNP”. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Okręgów Śląskiego i Świętokrzyskiego, a także przy dużym zaangażowaniu Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela.

Honorowym gościem spotkania był Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Kol. Grzegorz Gruchlik,Kol. Aleksandra Jadwiga Rezler Prezes Okręgu Śląskiego i Kol. Wanda Kołtunowicz  Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP.Zaproszonym gościem była również przedstawicielka Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela Kol. Anna Kaźmierczak.

Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela reprezentowało28 członków ZNP oraz Prezesi  z Oddziałów ZNP: Włoszczowa, Ćmielów,Ożarów, Kazimierza Wielka, Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów, Bieliny, Kielce,Jędrzejów, Sandomierz, Opatów, Stąporków, Krasocin.  W pierwszej części szkolenia prawnik Okręgu Śląskiego ZNP Kol. Dariusz Dwojewski udzielał porad prawnych. Druga część to warsztaty na temat „Syndromu wypalenia zawodowego” poprowadzone przez Kol. Jacka Rutkowskiego z Oddziału ZNP we Włoszczowej.

W czasie szkolenia młodzi nauczyciele wymieniali między sobą uwagi i spostrzeżenia na temat działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego, omawiali  sytuację w oświaty w swoich placówkach. Dyskutowali na temat  planów organizacyjnych szkół a szczególnie o problemach z przydziałem godzin zajęć dydaktycznych. Spotkanie poza wymianą wiedzy i doświadczeń pełniło również ważną rolę w integrowaniu się środowiska młodych nauczycieli.

Przedstawicielami Jędrzejowskiego Klubu Młodego Nauczyciela byli: Sławomir Kuśmirek
i Michał Olesiński.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii

Szkolenie w Augustowie dla członków KMN

W dniach 1-3.06.2012 roku w Domu Nauczyciela w Augustowie odbyło się ogólnopolskie szkolenie członków Klubów Młodego Nauczyciela.
Wzięło w nim udział 35 nauczycieli z następujących Okręgów: Kujawsko -Pomorski, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski,Świętokrzyski, Warmińsko Mazurski i Wielkopolski.
Oficjalnego rozpoczęcia i przywitania młodych nauczycieli dokonali: Kol. Sławomir Broniarz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kol. Grzegorz Gruchlik -Wiceprezes ZG ZNP,Kol. Jolanta Gałczyńska – Biuro Prezesa ZNP, Kol. Janusz Koziński Prezes Okręgu Warmińsko – Mazurskiego, Kol. Irajda Tarasiewicz Prezes Okręgu Podlaskiego, Prezesi Oddziału Augustów, a także Dyrektor hotelu LOGOS Kol. Andrzej Gryguć.
Kol. Sławomir Broniarz przekazał zebranym najważniejsze informacje dotyczące spraw oświatowych takich jak: propozycje zmian w Karcie Nauczyciela,zmiany w awansie zawodowym, sprawy socjalno – finansowe, umocnienie pozycji organu prowadzącego.  Natomiast Kol. Jolanta Gałczyńska przybliżyła młodym nauczycielom temat czasu pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego, co wywołało żywą dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników. Inicjatorami spotkania byli członkowie Zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela, którzy stawili się na szkolenie w składzie Grzegorz Górski, Renata Kołtunowicz -Kaczor oraz Anna Kaźmierczak.
Głównym tematem szkolenia był „Syndrom wypalenia zawodowego”,który został przeprowadzony w III modułach: I – wiedza teoretyczna, II – testy,III – autogenny trening relaksacyjny Schulza. Ten temat został opracowany i omówiony przez  Kol. Marka Boruckiego -Okręg Warmińsko – Mazurski oraz Kol. Jacka Rutkowskiego – Okręg Świętokrzyski.
Kolejnym punktem szkolenia był panel dyskusyjny poprowadzony przez Kol.Grzegorza Górskiego przewodniczącego Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela na temat działalności Klubu Młodego Nauczyciela (idea, cele i zasady funkcjonowania, regulamin i ostatnie zmiany, prawa i obowiązki, Liderzy szkoleń).
Zaproszonym gościem był również Kol. Radosław Oktaba – zwycięzca konkursu na LOGO Klubu Młodego Nauczyciela, który odebrał nagrodę z rąk Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.      Okręg Świętokrzyski reprezentowali Przedstawiciele Zarządu Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela:Kol. Magdalena Bucka Przewodnicząca OKMN oraz  Kol. Renata Kołtunowicz – Kaczor Sekretarz OKMN, a także Kol. Angelika Cichopek  Przewodnicząca Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela w Kazimierzy Wielkiej. Oddział KMN Jędrzejów reprezentowali Katarzyna Kamińska i Sławomir Kuśmirek.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii

 

I Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli

12 maja 2012 roku w Sandomierzu odbył się I Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli zorganizowany przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela oraz Zarząd  Oddziału ZNP i Klub Młodego Nauczyciela w Sandomierzu. Otwarcia Zlotu dokonała Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. Część oficjalną Zlotu poprowadziły Koleżanki Magdalena Bucka Przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela i Katarzyna Stawiarska-Bęczkowska Przewodnicząca Oddziałowego Klubu ZNP
w Sandomierzu.

W spotkaniu uczestniczyło 87młodych nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. Przybyły delegacje Klubów Młodego Nauczyciela z Oddziałów ZNP:
z Ćmielowie, z Jędrzejowa, z Kazimierzy  Wielkiej, z Kielc, z Międzygminnego Oddziału ZNP
z Powiatu Kieleckiego, delegacja z Łopuszna, z Opatowa, z Ożarowa, z Pińczowa, ze Staszowa,
z Włoszczowy i z Sandomierza.

Honorowym gościem spotkania był Kol.Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. W swoim wystąpieniu poruszył najważniejsze problemy oświaty. Odnosząc się do procesu likwidacji szkół stwierdził, że zamykanie placówek oświatowych przez samorządy jest błędem, którego skutki będą widoczne w przyszłości.
Zlot Młodych Nauczycieli służył także wymianie doświadczeń i integracji środowiska nauczycielskiego.Kol. Renata Kołtunowicz-Kaczor sekretarz OKMN przedstawiła obszerna prezentację dotychczasowej działalności Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela  a Kol.Agnieszka Misterkiewicz zaprezentowała dokumentację fotograficzną z rajdów młodych nauczycieli. Po wystąpieniach gości, prezentacji historii i pracy Klubów odbyła się część szkoleniowa, którą poprowadziła Kol. Małgorzata Witek członek Zarządu Okręgu.

Tematy szkolenia to:

  1. Zajęcia warsztatowe: „Wizerunku ZNP”
  2. Prawa i obowiązki nauczycieli jako członków Rady Pedagogicznej
  3. Ruch kadrowy w kontekście przekształceń organizacyjnych w oświacie

Na zakończenie tak pracowicie spędzonego dnia uczestnicy Zlotu wzięli  udziału w
konkursie wiedzy  o ZNP i mieli okazję do miłego spędzenia czasu przy pięknie zorganizowanym spotkaniu przy grillu.

Naszymi przedstawicielami i uczestnikami zlotu byli: Przewodnicząca oddziału ZNP
w Jędrzejowie Pani Lidia Osińska, przewodnicząca KMN w Jędrzejowie Justyna Czajor oraz Roksana Ozga-Kuropatwa, Katarzyna Kamińska, Renata Równicka, Renata Kwas, Wojciech Chrobot, Sławomir Kuśmirek i Bartłomiej Wójcik.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii

Nauczyciele ze świętokrzyskiego na manifestacji
1 Maja w Warszawie

          1 maja 2012 r. w Warszawie odbyły się obchody Święta Pracy zorganizowane prze OPZZ Solidarność,której celem było wyrażenie sprzeciwu wobec podniesienia wieku emerytalnego,umów śmieciowych oraz bezrobocia.

Obchody rozpoczął wiec przed siedzibą OPZZ przy ulicy Kopernika. Następnie uczestnicy pochodu przeszli Nowym Światem, ulicą Książęcą do placu przy ulicy Rozbrat, gdzie odbył się Piknik Europejski

Ulicami stolicy przemaszerowało około 20 tyś. Osób. Największa liczbę uczestników stanowili przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z władzami ZNP na czele.
250 nauczycieli z Okręgu Świętokrzyskiego ZNP manifestowało pod hasłem „Nie dla67”.

Nauczyciele z  Jędrzejowa,Pińczowa, Sobkowa i Kazimierzy Wielkiej również aktywnie włączyli się w manifestację i reprezentowali nasz region.

Naszymi przedstawicielami w Warszawie byli z oddziału w Jędrzejowie: Katarzyna Kamińska
i Sławomir Kuśmirek, z oddziału  z Sobkowa: Kamila Tkacz, Renata Kwas i Bartłomiej Wójcik oraz z oddziału w Pińczowie: Dorota Burek.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii

W dniu 25.09.2010r. w Janowie odbył się VI Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli  ,,Pożegnanie Lata”  połączony z Jurajskim Piknikiem Rodzinnym .

Na uczestników imprezy czekały następujące atrakcje:

Zwiedzanie Parku Miniatur Zamków Jurajskich w Piasku k/ Janowa

Integracyjne zabawy i gry na wesoło

Pokaz walk rycerskich

Historia Polski na wesoło ,,Światy Królewskie”

Pokaz tańca z epoki Kazimierzowskiej

Występy zespołów muzycznych z Ukrainy , wokalnego zespołu wykonującego repertuar Czesława Niemena

Występy zespołów cygańskich  ,,Dżani”  ,,Don Wasyl- Junior”

Dla uczestników VI Zlotu o temacie wiodącym, przewidziane zostały w ramach rozpoczęcia  w Szkole Podstawowej w Janowie:

wymiana doświadczeń miedzy Klubami Młodego Nauczyciela z całej Polski(prezentacje multimedialne)

Slajdy działalności Kazimierza Wielkiego (700- lecie urodzin Kazimierza Wielkiego)

Wzmacnianie więzi związkowych poprzez wykorzystanie 105 – letniej historii i tradycji Związku i Nauczycielstwa Polskiego

Integracja uczestników Zlotu w Jurajskim Grodzie w Piasku  k/Janowa

Organizatorami Zlotu był Okręg Śląski ZNP.

Naszym przedstawicielem i uczestnikiem Zlotu była przewodnicząca KMN w Jędrzejowie Justyna Czajor , która otrzymała certyfikat uczestnictwa dla całego oddziału ZNP Jedrzejów.

 

W DNIU 24.09.2010 r . KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA W JĘDRZEJOWIE

zorganizował OGNISKO POD HASŁEM ,,JEDEN KLUB -JEDNA RODZINA…’..podczas ogniska oprócz pieczenia kiełbasek, uczestnicy z danych  ognisk okręgu Jędrzejów mogli sie wykazać swoimi umiejętnościami podczas gier i zabaw przygotowanymi specjalnie na tą okazję (przenoszenie jajka na łyżce ,,,skakanie w workach,,,pompowanie balonów oraz rysunek swojego prezesa ogniska)wszyscy uczestnicy doskonale wywiązali sie ze swoich zadań,,,oczywiście nie zabrakło odrobiny rywalizacji dzięki której wszystkim dopisywał doskonały humor. Po zakończeniu gier i zabaw ,,zasiedliśmy do ogniska na pyszna kiełbaskę , a później wszyscy uczestniczyli w doskonałej zabawie przy muzyce.

W doskonałych humorach i z pozytywna energią wracaliśmy do domów,,,po tak udanym spotkaniu wszyscy nabrali ochoty na następne spotkanie które będzie już niebawem.:)

                                     Z góry bardzo dziękujemy wszystkim osobom za przybycie i dobra zabawę , tak miła atmosfera mobilizuje  do następnych     działań w zakresie imprez okolicznościowych ,,,dla członków ZNP oddziału Jędrzejów.

                                                                           KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA.

                                        Z poważaniem          mgr Justyna Czajor